اجتماعی

مشاوره دکتر هلاکویی زندگی زناشویی

مشاوره دکتر هلاکویی زندگی زناشویی

مشاوره دکتر هلاکویی زندگی زناشویی…

 عشق:

روزی که دو تا انسان به مرحله عشق می رسند، می خواهند ازدواج کنند.

توجه کنید که بایستی درک درستی از عشق داشت چون ما یک انسان بیمار(از نظر سلامت روانی) داریم

که حالتی تند و شدید را در خودش احساس می کند و آن را عشق می داند.

دوم آنکه

انسانهای موجود در رابطه سالمند اما نوع ارتباط، بیمارگونه است و عشقهای حاصل بیمارگونه هستند و تا حدودی شبیه اعتیاد می باشد.

بنابراین همانگونه که یک جراح مغز توانایی هایی دارد عاشق نیز خصوصیاتی را داراست.

هرکسی عشق را به گمان خود تفسیر می کند و در دنیای علم بسیار بر روی این احساس تند و شدید مطالعه شده است

و می دانیم در طول تاریخ این عشق از زمین دزدیده شده و به آسمان برده شده است

و این عشقی که مفهوم انسانی دارد به یکباره جایگاه روحانی و انسانی و مذهبی پیدا کرده

و غالب اوقات با واقعیات ارتباطی ندارد و اگر هم داشته باشد به درد پسر و دختر امروزه نمی‌خورد.

مهم است که بدانیم علاقه ای که پسر و دختر در حالت معمولی و عادی به هم پیدا می کنند

علاقه ای است که از مرحله خوش آمدن و دوست داشتن می گذرد و بعداً به مرحله عشق می رسد.

عشق یک ظرفیت، آمادگی و یک هنر محسوب می شود.

مشاوره دکتر هلاکویی زندگی زناشویی

این مطلب را باید در نظر داشت که..

عشق بایستی در وجود فرد رشد کرده باشد تا بتوان رابطه عاشقانه برقرار کرد مانند آنکه فرد لازم است فارسی بداند تا بتوان با او راجع به چیزی بحث کرد و در نتیجه این تصور که عشق در وجود ماست غلط است. بنابراین آنچه که در رابطه بین زن و مرد ایجاد می شود ترشح دوپامین مغز است که احساسی تند و آتشین را در رابطه بین افراد ایجاد می کند و اگر بار اول این اتفاق بیفتد این احساس ناشی از ترشح دو پامین تا یک سال است و بعد مرتباً کاهش می یابد و در نهایت از بین می رود.

تعریف عشق آن است که عشق یک احساس و هیجانی است و این احساس و هیجان عالی نتیجه آگاهی و شناخت است. لازم به ذکر است که این احساس یگانه و ویژه ناشی از شناخت ما را به جایی می رساند که راحتی فرد مقابل، پیشرفت او، آرامش او، کار او، سلامت او و خوشبخی او و ناراحتی او و من یکی است و دو طرفه است وهر یک از ما این احساس را داشته باشد، دیگری نیز خواهد داشت.

توجه کنید که میزان شناختی که منجر به عشق گردد حاصل از حداقل ۵۰۰ ساعت صحبت دو نفر است و در نتیجه بین دو نفر راجع به موارد بسیار زیادی بحث می شود.

همچنین توجه کنید که جواب این پرسش که من کیستم این است که من یک خبرم در خودآگاه که مقدار زیادی از انرژی روانی متوجه اوست.

مشاوره دکتر هلاکویی زندگی زناشویی

روزی که شما عاشق کسی می شوید او نیز در خودآگاه شما قرار می گیرد

و در نتیجه به نوعی شما همواره به او فکر می‌کنید که در نتیجه

او نیز نه به اندازه خودتان بلکه به مقدار زیادی در خودآگاه شما جای می گیرد و در خودآگاه شما می نشیند

و انرژی روانی زیادی از شما را به خود اختصاص می‌دهد.

این حال، حال عشق است.

دیدگاهتان را بنویسید