فرم استخدام

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • نام شرکتسمت شغلیمیزان سابقهعلت ترک 
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, zip, rar, png.
    درصورتی که نمونه کار دارید یا فایل رزومه آماده دارید ، میتونید فایل ها رو اینجا آپلود کنید