فرم استخدام

  • MM slash DD slash YYYY
  • نام شرکتسمت شغلیمیزان سابقهعلت ترک 
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, pdf, zip, rar, png, Max. file size: 5 MB.
      درصورتی که نمونه کار دارید یا فایل رزومه آماده دارید ، میتونید فایل ها رو اینجا آپلود کنید