اجتماعی

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس اعتماد به نفس و حرمت نفس

اعتماد به نفس و حرمت نفس دو تا پدیده مرتبط اند، ولی متفاوت.

اعتماد به نفس سلف کانفیدنس، یعنی باوری که من درباره خودم دارم، درباره داناییم و تواناییم.

یعنی آدمی که اعتماد به نفس مثبت داره، میگه من میدونم و میتونم، آدمی که اعتماد به نفس منفی داره،

میگه من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجود اینکه میدونم، نمیتونم.

Self Esteemحرمت نفس ،بله کم و زیاد داره. Self Esteem حرمت نفس

یه باور و اعتقاد دیگریه درباره ارزش و اهمیت خودمون ، که به نظر من به نه تا چیز مرتبطه:

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

اول اینکه، آدمی که حرمت نفس و سلف استیم داره…

کسیه که معتقده انسان مقدسه، همه مقدسن، من مقدسم شما مقدسین. انسان رو به پای هیچ بتی، به خاطر هیچ اعتقادی، قربانی نمیشه کرد.

این که آدم خودش میخواد بره قربانی بشه، انتخاب اوست، چون مقدسه. اما هیچ کس رو نمیشه باهاش این کارو کرد.

انسان به همین جهت هیچ وسیله برای هیچ کس نیست و هیچ وسیله برای اهداف دیگران نیست.

خودش هدفه، خودش هدفه، قانون به خاطر اونه، سیاست به خاطر اونه، کشور به خاطر اونه،

جامعه به خاطر اونه، دین به خاطر اونه، نه او به خاطر اونا. بنابرین این مفهوم اول  Self Esteem یعنی رسیدن به مرحله تقدس انسانی.

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

دومش ما، باهم متفاوتیم

  • شما شمائید و من من، یا درستش تو تویی و من من. ما یکی با هم نیستیم.
  • من با این پوست فیزیکیم از شما جدا میشم، با پوست روانیمم از شما جدا میشم.
  • ما از هم خبر داریم، از درد و رنج و لذت و شادی هم خبر داریم، اما من به خاطر درد شما، من درد نباید بگیرم.
  • من باید آگاه باشم و براش یه کاری بکنم، من قراره دوا و دکتر شما و خودم باشم، من قرار نیست همدرد شما باشم.
  • همدردی مشکلی رو حل نمی کنه.
  • بنابراین مفهوم سلف استیم اینه که ما تو یه خانواده مثلا هفت نفره،
  • اگه هفت روز هفته یکی مون ناراحت باشه، هر هفت تامون ناراحت نیستیم
  • . ما کوشش میکنیم ناراحتی اون کسی رو که ناراحته رو حل کنیم، نه اینکه خودمون رو از پا در بیاریم.

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

سومش اینه که ما باهم برابریم

و مفهوم برابری در بیشتر زمینه ها و در برخی از زمینه ها ما یکسانیم یا  The same یعنی هیچ تفاوتی بین ما نیست،

یعنی یه زمینه هایی هست که اصلا فرقی نمیکنه شما پسرید یا دخترید، سه سالتونه یا سی سالتونه.

چهارمش اینه که من از تو نه بهترم نه بدتر

نه بالاترم نه پایین تر، این موضوع اساس حرمت نفسه، یعنی رسیدن به اینجا که اصلا من بالایی و پایینی و خوبی و بدی تو کسی نمی بینم،

یعنی اصلا به من مربوط نیست،

درست مثل اینکه فرض کنید شما سر این کلاس نشستید،

هیچ وقت فکر نمی کنید چون من تو صندلی دومم اون تو صندلی هفتمه، من ردیفه یکم اون ردیفه چهاره، من خوبم اون بده.

یعنی رسیدن به اینجا که ما فقط متفاوتیم، ما با هم متفاوتیم. ما خوب و بد و درست و غلط و پایین و بالا نداریم.

پنجمش اینه که من ارزش و اهمیت و اعتبار دارم

یعنی من مهمم، همون طور که شما مهمید، من ارزش دارم، همون طور که شما ارزش دارید،

وقت شما مهمه، وقت شما ارزش داره، وقت منم ارزش داره.

ششمش اینه که من خودمو خوب میدونم و شمارم خوب میدونم

من خوبم و شما هم خوبید، معلومه منی که در۹۹٪ موارد زندگیم نه صد در صدش،

کوشش میکنم بهترین خودم باشم چرا بدم، بنابراین من خوبم، شما هم همین کوشش رو دارید میکنید، شما هم خوبید.

هفتمش اینه که من خواستنی و دوست داشتنی ام

شما هم خواستنی و دوست داشتنی اید، خیلیا شما رو دوست دارن شما رو میخوان، خیلیا منو دوست دارن و من رو میخوان،

بنابراین ما تو دنیایی زندگی میکنیم که من خوب، خواستنی و دوست داشتنی هم هست.

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

هشتمش اینه که من شرم و خجالت ندارم

من از چیزی خجالت نمی کشم. من از قدم خجالت نمی کشم، از وزنم خجالت نمی کشم، از پدرم خجالت نمی کشم،

از لباسم خجالت نمی کشم، من شرمنده برای چی باشم، این منم، این منم. هیچ خجالتی ام برای آنچه هستم ندارم،

از باورم و عقیدمم خجالت نمی کشم، همیشه ام باز و آماده هستم برای هر نوع تغییری و تکاملی، اما خجالت نمی کشم از آنچه هستم.

مشاوره دکتر هلاکویی در مورد عزت نفس

بنابراین روزی که ما در مورد سلف استیم صحبت میکنیم…

یعنی رسیدن به یک مرحله ایی که آخرش میشه خوب بودن من و شما، دوست داشتنی بودن من و شما، و خود دوستی و احساس خوب از آنچه که هستم و پذیرفتن هرچه که هستم، سنمو می پذیرم، وزنمو می پذیرم، مدرکمو می پذیرم، خوشحالی و شادی منم متوجه اون چیزای خوبیست که دارم،

به دنبال چیزای دیگه هم هستم ولی به جنبه های بد و منفی فکر نمی کنم، مفهوم سلف استیم رسیدن به اینجاست، خجالتی در من نیست، من از عقیدم خجالت نمی کشم، من از اینکه پدرم اینه یا خواهرم اونه خجالت نمی کشم، من از شما ترسی ندارم، من نگران شما نیستم، شما نمی خوایید به من آسیب بزنید.

روزی که این رو با تمام وجودم حس میکنم، و من منم و تو تو، ما یکی با هم نیستیم، درد تو درد من نیست، درد تو موضوع منه اگر بتونم براش کاری میکنم. ما باهم برابریم، ما باهم یکسانیم، ما وقتی توی مهمونی میریم کسی پایین و بالا نیست.

دیدگاهتان را بنویسید