سلامت

تفسیر آزمایش بارداری (BHCG)

تفسیر آزمایش بارداری (BHCG)

تفسیر آزمایش بارداری (BHCG)…..

❤️ اگه هورمون BHCG کمتر ۵ باشد باردار نیستید.

❤️ اگه BHCGبیشتر از ۲۵ باشد …به شما تبریک میگیم شما باردارید.

❤️ اگه BHCG بین ۵تا ۲۵باشه نمیتونیم قاطع بگیم که باردارید یا نه …پس باید چیکار کنیم?

❤️۴۸ساعت بعد آزمایش بارداری (BHCG) را تکرار کنید.

معمولاچه زمانی این تست انجام میشود؟

این هورمون در حاملگی طبیعی 4 – 6 هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشم گیر پیدا کرده وسپس کم کم افت پیدا می کند .

اما در موارد حاملگی خارج رحمی – حاملگی مولار- برداشت کل رحم – کورتاژ پس از حاملگی سیر نزولی سریعتر آن را شاهد هستیم .

سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون تفسیر آزمایش بارداری (BHCG)

در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن کاربرد دارد که همراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د . در بعضی بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما – امبریونال سل کارسینوما و نیز حاملگی خارج رحمی میزان BeteHCG به شدت بالا می رود و اندازه گیری های مرتب آن برای سنجش پاسخ بیمار به شیمی درمانی ضروری است.از این تفسیر آزمایش بارداری (BHCG) استفاده میشود.

این آزمایش چه زمانی و به درخواست چه کسی قابل انجام است؟

این آزمایش را هر زمان که مشکوک به حاملگی طبیعی و یا حتی موارد خارج رحمی باشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود بیمار هم قابل قبول است.بعلاوه در موارد بدخیمی هائی که نامبرده شد ویا حین درمان آنها نیز کاربرد دارد.(برای ارزیابی چگونگی پاسخ بیمار به درمان).

راهنمای سطوح hCG در طول حاملگی:

زمانها بر اساس سن حاملگی (Gestational Age) [تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP) گذشته است] می باشد:
3 هفته از LMP گذشته باشد:  50-5 mIU/ml
4 هفته از LMP گذشته باشد : 426-5 mIU/ml
5 هفته از LMP گذشته باشد : 7340-18 mIU/ml
6 هفته از LMP گذشته باشد : 56500-1080 mIU/ml
8-7 هفته از LMP گذشته باشد : 229000-7650 mIU/ml
12-9 هفته از LMP گذشته باشد : 288000-25700 mIU/ml
16-13 هفته از LMP گذشته باشد : 254000-13300 mIU/ml
24-17 هفته از LMP گذشته باشد : 165400-4060 mIU/ml
40-25 هفته از LMP گذشته باشد : 117000-3640 mIU/ml
زن غیر حامله : <5 mIU/ml
بعد از یائسگی : <5/9 mIU/ml
توجه:
این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می باشد.
مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید