گن ساعت شنی تاپی بند پهن

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان

شناسه: 9970

هوک (۳ ردیف قزن )

۹ فنر داخلی

جلوگیری از تشکیل سلولیت

صاف