اجتماعی
آریوشاپ

تیپ شخصیتی INFP ( میانجی )

شخصیت‌های میانجی آرمانگرایانی واقعی هستند، همیشه به دنبال نشانه‌هایی از خوبی در حتی بدترین افراد و حوادث می‌گردند و در

بیشتر »