تست ها

تست بین المللی MBTI

تست بین المللی MBTI

تست شخصیت MBTI یک ابزار خودگزارشی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و ترجیحات شخصی طراحی شده است. این پرسشنامه توسط ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز در مورد شخصیتها تهیه شده است.
انجام تست

تست SZONDI

تست SZONDI

این تست روانشناسی ویژگی‌های پنهان شخصیت شما را برملا می‌کند
انجام تست

بازی ها

پرواز

۲۰۴۸

تست کور رنگی